กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

TOC Working Group 02 มิถุนายน 2558
กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์                 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษวัสดุในพื้นที่ เพื่อใช้ในการผลิตกาแฟอินทรีย์ ในโครงการ “เครือข่ายนวัตกรรมกาแฟอินทรีย์ไทยสู่สากล” (Thai Organic Coffee Innovation Working Group to International Standard; TOC Working Group) ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่…
Readmore

 

 

 

f t g

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213 มือถือ : 091-0762078
e mail :
coffeethai@hillcoff.com
website :
www.thaicoffeelab.org ,www.hillkoff.com

 

 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats