กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

                การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษวัสดุในพื้นที่ เพื่อใช้ในการผลิตกาแฟอินทรีย์ ในโครงการ “เครือข่ายนวัตกรรมกาแฟอินทรีย์ไทยสู่สากล” (Thai Organic Coffee Innovation Working Group to International Standard; TOC Working Group) ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อช่วยลดต้นทุน และการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยอาศัยกระบวนการหมักของจุลิทรีย์ และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ประกอบด้วย เศษไม้และใบไม้ แกลบ รำละเอียด มูลวัว และขี้ไก่ ในส่วนของจุลินทรีย์ที่ในการหมักประกอบด้วย จุลินทรีย์ MMO กากน้ำตาล  เป็นต้น

               

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

ปริมาณส่วนผสมประกอบด้วย

  1. มูลวัว  200 กิโลกรัม
  2. ขี้ไก่  200 กิโลกรัม
  3. เศษไม้และใบไม้ 100 กิโลกรัม
  4. แกลบ 14 กิโลกรัม
  5. รำละเอียด 90 กิโลกรัม
  6. จุลินทรีย์ที่ทำการขยายทิ้งไว้ ประกอบด้วยน้ำ 200 ลิตร ต่อหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร
  7. กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

            ในส่วนของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เริ่มจากการเตรียมจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการรดกองปุ๋ย โดยการเตรียมน้ำประมาณ 200 ลิตร ผสมกับหัวเชื่อจุลินทรีย์ 1 ลิตร และกากน้ำตาล 2 กิโลกรัม คนให้เข้ากัน ปิดฝาถังทิ้งไว้ 1 คืน  หลังจากนั้นเกษตรกรควรแบ่งวัตถุดิบเพื่อทำการผสมเป็นสองส่วน ในการผสมปัจจัยการผลิตควรแบ่งใส่เป็นชั้น เพื่อสามารถคลุกเคล้าส่วนประกอบได้ทั่วถึง เมื่อทำการผสมส่วนประกอบครบถ้วนแล้ว สังเกตุความชื้นในกองปุ๋ย โดยการใช้มือบีบส่วนผสม ส่วนประกอบจะสามารถจับตัวเป็นก้อนได้โดยไม่แตก และไม่มีน้ำชุ่มเกินไป หลังจากนั้นคลุมด้วยพลาสติก ทำการรดน้ำทุกวัน และทำการกลับกองปุ๋ย 2 ครั้ง ต่อ 3 วัน โดยจะใช้เวลาหมักประมาณ 3 เดือน จึงสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ โดยสังเกตจากกองปุ๋ยจะไม่มีความร้อน และส่วนประกอบต่างๆมีการย่อยสลาย

 

 

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน SME THAILAND INNO AWARDS 2017

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน SME THAILAND INNO AWARDS 2017

TOC Working Group 24 สิงหาคม 2560
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจส่งเสริมการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ในการส่งเสริมชาวเขาให้หันมาปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่น เติบโตพัฒนามาสู่การทำธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกกาแฟระบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งมีระบบติดตามควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การดูแลกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทมีหมู่บ้านเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 90 หมู่บ้าน ฮิลล์คอฟฟ์เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้…
Readmore

 

 

 

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats