HILLKOFF ได้เปิดตัวสินค้านวัตกรรมตัวใหม่ COFFEA ครีมกันแดดจากเนื้อผลกาแฟ ในงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

HILLKOFF ได้เปิดตัวสินค้านวัตกรรมตัวใหม่ COFFEA ครีมกันแดดจากเนื้อผลกาแฟ ในงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

HILLKOFF ได้เปิดตัวสินค้านวัตกรรมตัวใหม่ COFFEA ครีมกันแดดจากเนื้อผลกาแฟ ในงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition สถานที่จัดงาน โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ วันที่ 17-18 ส.ค.60

 0001

 

 

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ของผลงาน

- เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อผลกาแฟ เป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ชีวภาพในการปกป้องแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระ

- ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นครีมกันแดดซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดเนื้อผลกาแฟ

- กระบวนการสกัดสารสำคัญปลอดภัย ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์

- รักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกาแฟ

- ลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก Decreased co2 emission ในอุตสาหกรรมกาแฟ

ในอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดกาแฟนั้น เมื่อทำการกระเทาะเปลือกกาแฟออก เพื่อนำเมล็ดกาแฟไปผลิตเป็นกาแฟแล้ว จะพบว่ามีเนื้อผลกาแฟเหลือทิ้งในปริมาณมาก ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ย่อยสลายได้ยาก และยากต่อการกำจัด จากการศึกษาพบว่า เนื้อผลกาแฟมีสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ คือ สารประกอบฟีนอลิก โดยเนื้อผลกาแฟมีสารประกอบฟีนอลิกที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ลดการอักเสบ (Murthy et al, 2012) ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ สามารถยับยั้งการทำงานของเม็ดสีเมลานิน (Li et al, 2014) โดยได้ทำการสกัดเนื้อผลกาแฟด้วยน้ำ สารสกัดเนื้อผลกาแฟมีปริมาณฟินอลิกรวม โดยมีค่า GAE เท่ากับ 45.12 + 1.08 มิลลิกรัม gallic acid ต่อน้ำหนักสารสกัดเนื้อผลกาแฟ 1 กรัม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS+ โดยมีค่า TEAC เท่ากับ 61.24+3.78 มิลลิกรัม trolox ต่อน้ำหนักสารสกัดเนื้อผลกาแฟ 1 กรัม จากคุณสมบัติเหล่านี้จึงมีการนำเนื้อผลกาแฟมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของผิว ช่วยทำให้ผิวแลดูกระจ่างใส ปกป้องผิว และลดการแสบร้อนจากแสงแดด

 

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน SME THAILAND INNO AWARDS 2017

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน SME THAILAND INNO AWARDS 2017

TOC Working Group 24 สิงหาคม 2560
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจส่งเสริมการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ในการส่งเสริมชาวเขาให้หันมาปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่น เติบโตพัฒนามาสู่การทำธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกกาแฟระบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งมีระบบติดตามควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การดูแลกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทมีหมู่บ้านเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 90 หมู่บ้าน ฮิลล์คอฟฟ์เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้…
Readmore

 

 

 

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats