ฮิลล์คอฟฟ์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมปลูกกาแฟอราบิก้า

ฮิลล์คอฟฟ์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมปลูกกาแฟอราบิก้า

ฮิลล์คอฟฟ์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมปลูกกาแฟอราบิก้า ใต้ร่มเงาไม้ป่า

ช่วยรักษาต้นน้ำลำธาร ลดเผาทำลาย NO BURN GROW COFFEE

ปลูกกาแฟอราบิก้า

ปลูกกาแฟอราบิก้า

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน SME THAILAND INNO AWARDS 2017

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน SME THAILAND INNO AWARDS 2017

TOC Working Group 24 สิงหาคม 2560
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจส่งเสริมการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ในการส่งเสริมชาวเขาให้หันมาปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่น เติบโตพัฒนามาสู่การทำธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกกาแฟระบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งมีระบบติดตามควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การดูแลกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทมีหมู่บ้านเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 90 หมู่บ้าน ฮิลล์คอฟฟ์เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้…
Readmore

 

 

 

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats