รางวัล

รางวัลและมาตรฐาน

 รางวัล

 

THE INVENTION

 

ถวยเหรยญ Euroเหรยญ InnovenNSP Innovation Award 2016Diploma Thailand Green design awards2016 INNOPA Special Awards praharuthaiDiploma Hillkoff TM Coffee Cherry TeaNSP Innovation Awards 2015 NSP Innovation Awards 2015Si attesta che Internayional Rescue Committee NSP Innovation Awards 2015 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Design Excellence Awards 2014 Carbon Neutral CertificateThailand Greenhouse Gas Management Organizationมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเกษตรแฟร์TBC  CF1 

CF2s    CF3s

   

 

 

ChiangmaiBrandDesign Excellence Awards 2014

Chiangmai Design awards 2015 
 เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน Thailand Greenhouse Gas Management Organization  

โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมการอาหาร

022Patent di Addaggiatore di caffeeMANUFACTURING OF COFFEE BEAN

 

 

HalalAssuranceQuality   ChiangMaiDesignAwards2016  Haccp2016 2019

 20170830

20170830 0003 

 

 

มาตรฐาน

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats