HILLKOFF Authentic Thai Coffee Agent

HILLKOFF Authentic Thai Coffee Agent

ข่าวสารฮิลล์คอฟฟ์ 19 สิงหาคม 2559
      ในนาม "ผู้ผลิตกาแฟอราบิก้ารายแรกของภาคเหนือ" ที่เริ่มต้นจากการเป็น ร้านกาแฟชาวไทยภูเขา ที่ส่งเสริมชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นโดยการปลูกกาแฟ กระทั่งได้รับเลือกให้เป็นตัวกลางระหว่าง United Nation กับกลุ่มชาวเขา เพื่อสอนเรื่องการปลูกกาแฟอย่างถูกวิธี เพราะมีความคุ้นเคยกับชาวเขาเป็นอย่างดี จากการค้าขายสินเค้าเกษตรด้วยกันมาอย่างยาวนาน     ที่มา : MBA…
Readmore

 

 

 

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats