ฮิลล์คอฟฟ์ รับมอบรางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016

ฮิลล์คอฟฟ์ รับมอบรางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016

ฮิลล์คอฟฟ์ "กาแฟลุงเป๋อ 3 in 1" รับมอบรางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม จากปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน

image001 1 765x510 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ – รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (แถวหลัง-กลาง) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2016

เพื่อเชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดขึ้นภายในงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2016

สำหรับรางวัล MOST Innovation Awards 2016 แบ่งออกเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ “สาขานักธุรกิจนวัตกรรม” ได้แก่ ผลงานกาแฟโบราณลุงเป๋อ 3in 1 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ “สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม” ได้แก่ ผลงานการออกแบบสร้างเครื่องฆ่ามอดมะขามด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โดยเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และรางวัลชนะเลิศ “สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม” ได้แก่ ผลงานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ที่มา : http://goo.gl/GXshtN

ภาพกิจกรรม : http://goo.gl/Sz6Dyr

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats