ลาว

ลาว

 

PAKSONG Paksong

 


PAKSONG

เมล็ดกาแฟดิบ สายพันธุ์อราบิก้าคุณภาพสูง ที่มาจากแหล่งเพาะปลูกที่มีความอุดมสมบรูณ์จากประเทศลาวปากซอง เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีสภาพดินเหมาะแก่การปลูกกาแฟ และเป็นแหล่งปลูกาแฟที่ใหญ่ที่­สุดและที่เหมาะสมที่สุดของประเทศลาว ปลูกบนเทือกเขาที่มีความสูงเฉลี่ย 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นผลผลิตจากกาแฟทั้งฤดูการผลิต ปี 2014/2015

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats