กาแฟออร์แกนิก

กาแฟออร์แกนิก

 กาแฟสาร OMKOI ORGANIC MAE TUEN  กาแฟสาร Mae Tuen


 Omkoi Organic Mae Tuen

        กาแฟดิบ สายพันธุ์อาราบิก้า  เกรด A หรือสารกาแฟจากหมู่บ้านแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากหมู่บ้านแม่ตื่นได้มีความมุ่งมั่นและพิถีพิถันในการทำกาแฟออร์แกนิค ทำให้ได้สารกาแฟออร์แกนิคที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์มีความหอมอโรมาไม่ซ้ำใคร ผ่านกรรมวิธีแบบเปียก ปลูกบนเทือกเขาสูงชันกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งคัดสรรมาจากกาแฟทั้งฤดูการผลิต ปี 2015/2016

 กาแฟสาร OMKOI ORGANIC NA KIAN  กาแฟสาร กาแฟออร์แกนิค Na Kian


Omkoi Organic Na Kian

        กาแฟดิบ สายพันธุ์อาราบิก้า  เกรด A หรือสารกาแฟจากหมู่บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากหมู่บ้านนาเกียนได้มีความมุ่งมั่นและพิถีพิถันในการทำกาแฟออร์แกนิคทำให้ได้สารกาแฟออร์แกนิคที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์มีความหอมอโรมาไม่ซ้ำใคร ผ่านกรรมวิธีแบบเปียก ปลูกบนเทือกเขาสูงชันกว่า 1,000 เมตร ซึ่งคัดสรรมาจากกาแฟทั้งฤดูการผลิต ปี 2015/2016

 กาแฟสาร กาแฟออร์แกนิค OMKOI ORGANIC SOP KHONG  กาแฟสาร กาแฟออร์แกนิค Sob Khong


 Omkoi Organic Sop Khong

        กาแฟดิบ สายพันธุ์อาราบิก้า เกรด A หรือสารกาแฟจากหมู่บ้านสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากหมู่บ้านสบโขงได้มีความมุ่งมั่นและพิถีพิถันในการทำกาแฟออร์แกนิคทำให้ได้สารกาแฟออร์แกนิคที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์มีความหอมอโรมาไม่ซ้ำใคร ทำให้กลิ่นหอมสดชื่นของไม้ผล และกลิ่นพืชผักเมืองหนาว ผ่านกรรมวิธีแบบเปียก ปลูกบนเทือกเขาสูงชันกว่า 1,000 เมตร ซึ่งคัดสรรมาจากกาแฟทั้งฤดูการผลิต ปี 2015/2016

 กาแฟสาร กาแฟออร์แกนิค OMKOI ORGANIC YANG PIANG  กาแฟสาร กาแฟออร์แกนิค Yang Piang


Omkoi Organic Yang Piang

ใบรับรอง

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats