รับทดสอบสีคั่วกาแฟ

รับทดสอบสีคั่วกาแฟ

 

อัตราค่าบริการ การทดสอบสีกาแฟคั่ว

การบริการ ปริมาณ  อัตราค่าบริการ (บาท)
การทดสอบสีกาแฟคั่ว* 1 ครั้ง XX
10 หม้อ ขึ้นไป XX

หมายเหตุ* ในการทดสอบค่าสีของกาแฟคั่ว จะมีเอกสารประกอบการวัดค่าสีต่างๆของกาแฟคั่ว

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา

เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200

Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213 มือถือ :  087-1824101

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats