หลักสูตรอบรมเครื่องคั่วกาแฟ

หลักสูตรอบรมเครื่องคั่วกาแฟ

หลักสูตรอบรมของเรา

       

          หลักสูตรอบรมเครื่องคั่วกาแฟ ลูกค้าจะได้เรียนในภาคทฤษฎีเชิงลึก เกี่ยวกับการคั่ว และได้ลงมือปฏิบัติคั่วกาแฟ กับเครื่องคั่วกาแฟขนาด 5 kg เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

 

 

หลักสูตรการอบรม

       ระยะเวลาเรียน 2 วัน เวลา 09.00 - 16.00 น (เรียนกลุ่มเล็ก)

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา

เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200

Tel 053-231030 มือถือ 082-7629259 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats